TP. Bạc Liêu

TP. Bạc Liêu: Nhiều mô hình mới cho phát triển du lịch

TP. Bạc Liêu: Nhiều mô hình mới cho phát triển du lịch  (18/01/2023)

Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng và thế mạnh của TP. Bạc Liêu, năm qua Thành ủy, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo, triển…
TP. Bạc Liêu: Xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm du lịch đặc thù

TP. Bạc Liêu: Xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm du lịch đặc thù  (23/12/2021)

Với mục tiêu xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành trung tâm du lịch của tỉnh và góp phần xây dựng Bạc Liêu là một trong những trung tâm du…
TIN NỔI BẬT