Tết nhảy

Sơn La: Tết nhảy của người Dao Tiền - Gửi gắm ước vọng mùa màng bội thu

Sơn La: Tết nhảy của người Dao Tiền - Gửi gắm ước vọng mùa màng bội thu  (17/05/2022)

Tết nhảy của người Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La) như có một lực thiêng gắn kết cộng đồng bền chặt. Tết nhảy không chỉ mang lại niềm tin…
Nhảy múa trong Tết nhảy của người Dao Quần chẹt – Tuyên Quang

Nhảy múa trong Tết nhảy của người Dao Quần chẹt – Tuyên Quang  (05/05/2020)

Trong nghi lễ tín ngưỡng, người Dao Quần chẹt ở các xã Thanh Phát, Hợp Hoà, Kháng Nhật (Sơn Dương) có Tết nhảy (Nhảng chầm đao), được thực hiện trong…
TIN NỔI BẬT