Thắng cảnh chưa in dấu chân du khách

Gia Lai: Thắng cảnh chưa in dấu chân du khách

Gia Lai: Thắng cảnh chưa in dấu chân du khách  (13/07/2021)

Một buổi trưa tháng 7, từ biên giới Đức Cơ trở về Pleiku, tôi dừng xe máy bên vệ đường. Nơi tôi chọn giải lao có bóng mát của một…
TIN NỔI BẬT