Thanh Hóa, Yên Trường, phát huy

Thanh Hóa: Tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Thanh Hóa: Tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường  (06/08/2020)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ…
TIN NỔI BẬT