Thành phố Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh: 55 di tích lịch sử văn hóa được cắm biển chỉ dẫn

Thành phố Bắc Ninh: 55 di tích lịch sử văn hóa được cắm biển chỉ dẫn  (10/09/2021)

Từ đầu năm đến nay, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tập trung quản lý, khai thác tốt các thiết chế văn hóa, thể thao, nhà chứa Quan họ...;…
TIN NỔI BẬT