Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc, Bộ VHTTDL, Covid-19, phòng, chống dịch bệnh, kế hoạch truyền thông, điểm đến an toàn, du lịch nội địa,

Khẩn trương xây dựng kế hoạch truyền thông các điểm đến an toàn, đẩy mạnh du lịch nội địa

Khẩn trương xây dựng kế hoạch truyền thông các điểm đến an toàn, đẩy mạnh du lịch nội địa  (09/05/2020)

(TITC) – Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra vào ngày 7/5/2020.
TIN NỔI BẬT