Thượng nguồn Ô Lâu

Thừa Thiên Huế: Công nhận điểm du lịch sinh thái Thượng nguồn Ô Lâu (Hầm Heo)

Thừa Thiên Huế: Công nhận điểm du lịch sinh thái Thượng nguồn Ô Lâu (Hầm Heo)  (04/05/2021)

Ngày 28 tháng 04 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch sinh thái Thượng nguồn Ô…
TIN NỔI BẬT