Tổng cục Du lịch, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, Vietnam Airlines, biên bản hợp tác, quảng bá, xúc tiến,

Tổng cục Du lịch và Vietnam Airlines ký hợp tác chiến lược về xúc tiến, quảng bá du lịch

Tổng cục Du lịch và Vietnam Airlines ký hợp tác chiến lược về xúc tiến, quảng bá du lịch  (25/12/2019)

(TITC) – Sáng ngày 24/12/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản hợp tác chiến lược giai đoạn 2020-2022 về quảng bá, xúc tiến du lịch…
TIN NỔI BẬT