Tổng cục Du lịch, chương trình giới thiệu du lịch, Trung Quốc, du lịch Việt Nam,

Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc vào tháng 5 tới

Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc vào tháng 5 tới  (25/04/2019)

(TITC) – Triển khai Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2019, dự kiến từ ngày 15-24/5/2019, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các bên liên quan…
TIN NỔI BẬT