Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, Hợp lực, liên kết, hành động, bứt phá,

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Hợp lực bằng liên kết và hành động để bứt phá

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Hợp lực bằng liên kết và hành động để bứt phá  (10/02/2021)

Trong năm 2020, với thành công trong thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đất nước…
TIN NỔI BẬT