Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, kích cầu du lịch,

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Hợp lực, đúng thời điểm, có thông điệp rõ ràng mang lại thành công cho chương trình kích cầu du lịch

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Hợp lực, đúng thời điểm, có thông điệp rõ ràng mang lại thành công cho chương trình kích cầu du lịch  (13/01/2021)

(TITC) - Năm 2020 đi qua với rất nhiều khó khăn thách, thức do đại dịch Covid-19. Ngành du lịch đã nỗ lực ứng phó và triển khai chương trình…
TIN NỔI BẬT