Trái Đất

Fansipan: 1 trong 5 điểm đến “du lịch không gian” không cần rời Trái Đất

Fansipan: 1 trong 5 điểm đến “du lịch không gian” không cần rời Trái Đất  (21/07/2021)

Chuyến du lịch không gian đầu tiên thử nghiệm thành công hôm 11/7 khiến nhiều người đang nhắm tới viễn cảnh được “du lịch không gian” (space tourism). Trước khi…
TIN NỔI BẬT