Trống sành

Trống sành nhạc cụ độc đáo của người Cao Lan

Trống sành nhạc cụ độc đáo của người Cao Lan  (24/04/2020)

Ở Tuyên Quang, dân tộc Cao Lan hay còn gọi là Sán Chay có dân số đông thứ 3 sau dân tộc Kinh, Tày, Dao, khoảng trên 60 nghìn người,…
TIN NỔI BẬT