Văn hóa Óc Eo

Đồng Tháp: Nâng tầm Lễ hội Gò Tháp

Đồng Tháp: Nâng tầm Lễ hội Gò Tháp  (09/12/2022)

Giờ đây, Lễ hội Gò Tháp đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của xứ sở Đất sen hồng. Lễ hội đã đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của…
Phát hành bộ tem “Văn hóa Óc Eo”

Phát hành bộ tem “Văn hóa Óc Eo”  (21/08/2020)

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự hào và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của…
TIN NỔI BẬT