app du lịch, hệ liên kết số, quảng bá du lịch, Tổng cục Du lịch, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh,

Đề xuất ý tưởng xây dựng app du lịch Vn Guide hướng đến hệ liên kết số đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam

Đề xuất ý tưởng xây dựng app du lịch Vn Guide hướng đến hệ liên kết số đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam  (03/01/2020)

(TITC) – Sáng ngày 2/1/2020 tại trụ sở Tổng cục Du lịch, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty cổ phần…
TIN NỔI BẬT