bảo tàng Hà Tĩnh, cổ vật đông y

Bảo tàng Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều cổ vật đông y

Bảo tàng Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều cổ vật đông y  (18/09/2020)

Một số hội viên Hội Đông y Hà Tĩnh vừa hiến tặng cho Bảo tàng Hà Tĩnh hàng chục cổ vật liên quan đến nghề bốc thuốc đông y trên…
TIN NỔI BẬT