buôn Đắk Tuôr

Khai thác lợi thế xây dựng buôn Đắk Tuôr ở Đắk Lắk thành điểm du lịch

Khai thác lợi thế xây dựng buôn Đắk Tuôr ở Đắk Lắk thành điểm du lịch  (18/12/2020)

Buôn căn cứ cách mạng Đắk Tuôr, xã Cư Pui là một trong số ít buôn làng của huyện Krông Bông có tiềm năng, lợi thế để phát triển du…
TIN NỔI BẬT