cán bộ cấp Vụ và tương đương

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp Vụ và tương đương  (22/03/2021)

(TITC) - Sáng ngày 22/3/2021, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo Vụ Lữ hành, Vụ Khách…
TIN NỔI BẬT