canh cá lăng

Canh cá lăng nấu jam tang của người Ê đê

Canh cá lăng nấu jam tang của người Ê đê  (05/02/2021)

Người Ê đê đã kết hợp các loại đặc sản tạo nên món canh cá lăng nấu hoa và lá jam tang vô cùng độc đáo.
TIN NỔI BẬT