chè cổ thụ

Về vùng chè cổ thụ ở Yên Bái

Về vùng chè cổ thụ ở Yên Bái  (04/01/2021)

Khi những màn sương vẫn còn bao phủ khắp núi rừng, những rừng chè Shan tuyết cổ thụ ở xã Suối Giàng, Suối Quyền, Sùng Đô, huyện Văn Chấn vẫn…
TIN NỔI BẬT