cơ sở du lịch

19 cơ sở du lịch tại Bình Thuận được dán nhãn nhận diện an toàn

19 cơ sở du lịch tại Bình Thuận được dán nhãn nhận diện an toàn  (20/01/2021)

Là địa phương tiên phong thực hiện cấp nhãn nhận diện an toàn cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, tính đến hết ngày 14/01, Sở Văn…
TIN NỔI BẬT