cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, COVID-19

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng  (03/02/2021)

Trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp…
TIN NỔI BẬT