đặt lop

Đặt lọp rừng U Minh

Đặt lọp rừng U Minh  (02/08/2021)

Mùa mưa, khi con nước ngập rừng là thời điểm người dân U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) vào mùa đặt lọp bắt cá, rùa, rắn... Mùa lọp rừng U…
TIN NỔI BẬT