dạy múa xoang

Những nghệ nhân tâm huyết truyền dạy múa xoang

Những nghệ nhân tâm huyết truyền dạy múa xoang  (08/02/2021)

Múa xoang gắn liền với những sinh hoạt cộng đồng của người Jrai ở Pleiku bao đời nay. Để gìn giữ, nối dài những vòng xoang, nhiều nghệ nhân nơi…
TIN NỔI BẬT