đi để trải nghiệm

"Việt Nam - Đi để trải nghiệm"  (14/10/2020)

Đó là chiến dịch kích cầu mới mà Tổng cục Du lịch Việt Nam chuẩn bị phát động. Thông tin trên được ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục…
TIN NỔI BẬT