di tích lịch sử Đền Bảo Hà

Lào Cai: Tạm dừng đón khách tại di tích lịch sử Đền Bảo Hà để phòng dịch Covid-19

Lào Cai: Tạm dừng đón khách tại di tích lịch sử Đền Bảo Hà để phòng dịch Covid-19  (10/05/2021)

Thời gian tạm dừng đón khách kể từ 12 giờ ngày 08/5/2021 cho đến khi có thông báo trở lại.
TIN NỔI BẬT