dịch viêm phổi cấp virus nCoV

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h00 ngày 29/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h00 ngày 29/3/2020  (29/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 28/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 28/3/2020  (28/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 10h00 ngày 27/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 10h00 ngày 27/3/2020  (27/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h30 ngày 26/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h30 ngày 26/3/2020  (26/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h30 ngày 25/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h30 ngày 25/3/2020  (25/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 24/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 24/3/2020  (24/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h45 ngày 23/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h45 ngày 23/3/2020  (23/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 10h00 ngày 22/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 10h00 ngày 22/3/2020  (22/03/2020)

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h00 ngày 20/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h00 ngày 20/3/2020  (20/03/2020)

(TITC) – Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 17/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 17/3/2020  (17/03/2020)

(TITC) – Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 14/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 14h00 ngày 14/3/2020  (14/03/2020)

(TITC) – Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 9h30 ngày 12/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 9h30 ngày 12/3/2020  (12/03/2020)

(TITC) – Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h30 ngày 9/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 7h30 ngày 9/3/2020  (09/03/2020)

(TITC) – Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 3/3/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 8h00 ngày 3/3/2020  (03/03/2020)

(TITC) – Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 9h00 ngày 28/2/2020

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 9h00 ngày 28/2/2020  (28/02/2020)

(TITC) – Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:
TIN NỔI BẬT