điểm đến yêu thích năm 2020

Việt Nam được CNTraveler chọn là điểm đến yêu thích năm 2020

Việt Nam được CNTraveler chọn là điểm đến yêu thích năm 2020  (08/10/2020)

Với điểm bình chọn 92,12 điểm, bạn đọc của tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Condé Nast Traveler đã bình chọn Việt Nam đứng ở vị trí thứ…
TIN NỔI BẬT