điệu Xoan Làng Cổ

Về đất Tổ nghe điệu Xoan Làng Cổ

Về đất Tổ nghe điệu Xoan Làng Cổ   (06/05/2021)

Theo truyền thuyết, để nhớ ơn các Vua Hùng đã có công trong thời kỳ dựng nước, người dân Phú Thọ đã sáng tạo hát Xoan và trình diễn tại…
TIN NỔI BẬT