điệu múa Bắt rùa

Đặc sắc điệu múa Bắt rùa của người Dao đỏ

Đặc sắc điệu múa Bắt rùa của người Dao đỏ  (05/04/2021)

Người Dao đỏ có lịch sử sinh sống lâu đời trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Cho đến nay, họ vẫn gìn giữ được nhiều nét…
TIN NỔI BẬT