đoàn kiểm tra

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kiểm tra chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kiểm tra chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tại Đà Nẵng và Quảng Nam  (16/11/2023)

(TITC) - Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1819/KH- BVHTTDL ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra…
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Khánh Hòa

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh…  (10/11/2023)

(TITC) - Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, từ ngày 08-10/11/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định…
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Thanh Hóa và Nghệ An

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh…  (26/10/2023)

(TITC) - Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, từ ngày 24-27/10/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định…
TIN NỔI BẬT