dự kiến

Đà Nẵng dự kiến ''kích hoạt'' du lịch tại địa phương từ ngày 20/10

Đà Nẵng dự kiến ''kích hoạt'' du lịch tại địa phương từ ngày 20/10  (14/10/2021)

Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Đà Nẵng dự kiến “kích hoạt” du lịch tại chỗ từ ngày 20/10 tới. Từ tháng 11 tới thực hiện “bong bóng du lịch”…
TIN NỔI BẬT