du lịch Bến Tre

Gia hạn thời gian cuộc thi video clip du lịch Bến Tre

Gia hạn thời gian cuộc thi video clip du lịch Bến Tre  (19/08/2021)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có thông báo gia hạn thời gian tổ chức, tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi video clip giới thiệu…
Chương trình thực hiện và thành quả đạt được của du lịch Bến tre giai đoạn 2010-2019.

Chương trình thực hiện và thành quả đạt được của du lịch Bến tre giai đoạn 2010-2019.  (13/08/2019)

Du lịch Bến Tre được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; các hệ thống hạ tầng du lịch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư;…
TIN NỔI BẬT