du lịch nông thôn, Cần Giờ

Du lịch nông thôn tại TP.HCM: Nhiều tiềm năng cần được khai phá

Du lịch nông thôn tại TP.HCM: Nhiều tiềm năng cần được khai phá  (06/05/2021)

Hoạt động kinh tế ở các huyện thuộc TP.HCM chủ yếu dựa vào nông lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. So với đô thị, môi trường sống ở nông…
TIN NỔI BẬT