dừa nước

Thân thương cây dừa nước

Thân thương cây dừa nước  (19/07/2021)

Cây dừa nước là hình ảnh rất quen thuộc, gắn bó thân thiết với đời sống người dân miền sông nước Cà Mau. Chúng mọc nhiều vô số kể ở…
TIN NỔI BẬT