giải marathon

Quảng Nam: ''Trend'' du lịch thể thao

Quảng Nam: ''Trend'' du lịch thể thao  (31/07/2023)

Liên tục các giải marathon mở rộng tổ chức ở các địa phương, đặc biệt tại những địa điểm thắng cảnh nổi tiếng đang trở thành xu hướng - “trend”…
Quảng Bình khởi động mùa du lịch bằng giải Marathon khám phá

Quảng Bình khởi động mùa du lịch bằng giải Marathon khám phá  (07/03/2022)

Giải Marathon khám phá Quảng Bình được tổ chức với mục đích đẩy mạnh và phục hồi du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây cũng là bước…
TIN NỔI BẬT