giải trí về đêm

Du lịch Khánh Hòa: Cần sự thay đổi về chất

Du lịch Khánh Hòa: Cần sự thay đổi về chất  (13/04/2023)

Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, du lịch Khánh Hòa chỉ mạnh về dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng; sản phẩm du lịch chủ yếu khai thác…
“Kinh tế đêm” là sản phẩm trọng tâm trong chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030

“Kinh tế đêm” là sản phẩm trọng tâm trong chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030  (07/01/2021)

Sở Du lịch TPHCM cho biết, qua khảo sát thực hiện Chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030, sản phẩm du lịch giải trí và hoạt động…
TIN NỔI BẬT