giảm giá điện

Chính phủ yêu cầu xem xét điều chỉnh giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch

Chính phủ yêu cầu xem xét điều chỉnh giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch  (26/07/2022)

(TITC) - Đây là một nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết số 85/NQ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 9/7/2022 về Hội nghị trực tuyến Chính phủ…
Các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng

Các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng  (18/04/2020)

(TITC) - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhiều ngành kinh tế và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 16/4/2020, Bộ Công Thương đã ra Công văn…
TIN NỔI BẬT