hang Giếng Voọc, Hồ Bồng Lai , Quảng Bình,

Đến Quảng Bình khám phá hang Giếng Voọc – Hồ Bồng Lai

Đến Quảng Bình khám phá hang Giếng Voọc – Hồ Bồng Lai   (15/07/2020)

Hang Giếng Voọc nằm trong khu vực thuộc vùng quản lý bảo vệ của Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng, nằm trong phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia…
TIN NỔI BẬT