hang Phượng Hoàng

Thái Nguyên cần có cơ chế quản lý di tích quốc gia suối Mỏ Gà

Thái Nguyên cần có cơ chế quản lý di tích quốc gia suối Mỏ Gà  (12/07/2023)

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, cảnh quan, hang Phượng Hoàng-suối Mỏ Gà ở xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được xếp hạng di…
Du lịch Thái Nguyên đa dạng hóa dịch vụ, trải nghiệm cho du khách

Du lịch Thái Nguyên đa dạng hóa dịch vụ, trải nghiệm cho du khách  (10/11/2021)

Trong những năm gần đây, nguồn tài nguyên du lịch tại Thái Nguyên đã được quan tâm bảo vệ và phát huy, mang lại cho du lịch Thái Nguyên diện…
Thái Nguyên: Tổ chức khảo sát tài nguyên hang động nhằm phát triển du lịch

Thái Nguyên: Tổ chức khảo sát tài nguyên hang động nhằm phát triển du lịch  (19/01/2021)

Ngày 15/1, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức khảo sát tài nguyên hang…
TIN NỔI BẬT