hồ Thành cổ Quảng Trị

Đầu tư trên 3 tỷ đồng sửa chữa khẩn cấp kè hồ Thành cổ Quảng Trị

Đầu tư trên 3 tỷ đồng sửa chữa khẩn cấp kè hồ Thành cổ Quảng Trị  (13/06/2019)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng hạng mục công trình sửa chữa khẩn cấp kè…
TIN NỔI BẬT