hồn quê xứ Đoài

Đình làng - nơi lưu giữ hồn quê xứ Đoài

Đình làng - nơi lưu giữ hồn quê xứ Đoài  (27/07/2021)

Người xưa có câu "Cầu Nam, chùa Bắc, đình Đoài", đến nay, xứ Đoài vẫn còn nguyên vẹn những đình làng nổi tiếng như: Đình Chàng, đình Tây Đằng (huyện…
TIN NỔI BẬT