huyện Cát Hải, du lịch Cát Bà, khai mạc

Chương trình Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2021 dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 1/5/2021

Chương trình Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2021 dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 1/5/2021  (02/04/2021)

UBND huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng) vừa có Kế hoạch tổ chức chương trình Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2021. Đây là một trong những hoạt động…
TIN NỔI BẬT