huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên: Nghi lễ cấp sắc của người Nùng huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên: Nghi lễ cấp sắc của người Nùng huyện Đồng Hỷ  (13/08/2021)

Đồng bào Nùng tại huyện Đồng Hỷ sinh sống chủ yếu tại các xã: Văn Hán, Tân Long, Hòa Bình. Ngoài Nghi lễ Hét Khoăn, đồng bào Nùng còn bảo…
TIN NỔI BẬT