huyện Vị Thủy, sản phẩm du lịch đặc thù

Vị Thủy (Hậu Giang): Du lịch hứa hẹn khởi sắc

Vị Thủy (Hậu Giang): Du lịch hứa hẹn khởi sắc  (23/04/2021)

Huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) đã định hình để từng bước khai thác thế mạnh của địa phương, góp phần đưa du lịch của huyện vào nhịp phát triển…
TIN NỔI BẬT