khách du lịch, du lịch nội địa, kích cầu du lịch, du lịch nghỉ dưỡng, biển đảo,

Khách Việt đã sẵn sàng đi du lịch trở lại

Khách Việt đã sẵn sàng đi du lịch trở lại  (26/09/2020)

(TITC) - Trên 41% số người được hỏi đã sẵn sàng đi du lịch ngay từ tháng 9-11 năm nay, theo kết quả khảo sát tâm lý và hành vi…
TIN NỔI BẬT