khách sạn đăng ký làm khu cách ly tập trung

Toàn tỉnh Hòa Bình có 5 khách sạn đăng ký làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Toàn tỉnh Hòa Bình có 5 khách sạn đăng ký làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19  (19/05/2021)

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 5 cơ sở khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 - 3 sao đã đăng ký làm khu cách ly tập trung…
TIN NỔI BẬT