khảo sát sản phẩm du lịch

Tổng cục Du lịch tổ chức khảo sát sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Du lịch tổ chức khảo sát sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng  (14/11/2019)

(TITC) – Nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch, khảo sát thực tế các điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đẩy…
Tổng cục Du lịch khảo sát sản phẩm du lịch các tuyến, điểm dọc sông Đà
TIN NỔI BẬT