khèn bầu 6 ống

Khèn bầu 6 ống của người Mạ ở Đắk Nông

Khèn bầu 6 ống của người Mạ ở Đắk Nông  (22/06/2021)

Trong số các nhạc cụ của người Mạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, M'buốt (còn gọi là khèn bầu 6 ống) là nhạc cụ có cấu tạo phức tạp…
TIN NỔI BẬT