khu du lịch sinh thái và nhà ở Văn Phong

Bình Định phê duyệt quy hoạch Khu du lịch sinh thái và nhà ở Văn Phong

Bình Định phê duyệt quy hoạch Khu du lịch sinh thái và nhà ở Văn Phong  (10/06/2021)

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 dự án Khu du lịch sinh thái và nhà ở Văn Phong đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt với…
TIN NỔI BẬT